Informatikatanár MA.

Utolsó módosítás dátuma : 2014. október 08.

Informatikatanár szak

Képzési forma, munkarend: Mesterképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő: Előképzettségtől függően 2-5 félév

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár
 • angol nyelvű megjelölése: teacher of informatics

A képzés célja, hogy felkészítse a leendő tanárokat az alábbi feladatok ellátására:

 Az informatika tantárgy oktatása a közoktatás 5-12. évfolyamán, a szakképzésben és a felnőttoktatásban. Az informatika tárgyból közép és emelt szinten érettségiztetés. Informatikusi középfokú szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatása. Pedagógiai kutatási és tervezési feladatok megoldása. Iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása. Tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

 

Az ideális jelentkező:

 • informatikai ismereteket szerzett valamely informatikai apalszakon, főiskolák számítástechnika tanár szakjain vagy olyan korábbi egyetemi, főiskolai vagy a jelenlegi képzési rendszernek megfelelő alapképzéseken, ahol az informatikatanári modul követelményeinek/tantárgyainak megfelelőkből legalább 50 kreditet teljesített,
 • informatikatanár akar lenni, vagy olyan mester szintű képzésben kíván részt venni, ahol a meglévő informatikai ismereteit tovább bővítheti.

A képzésre jelentkezhetnek, az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők:

 • programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, informatikus könyvtáros alapképzési szakot, vagy ezeknek megfeleltethető főiskolai, egyetemi végzettségűek,
 • bármilyen alapképzési szak informatikatanári szakirány,
 • számítástechnika főiskolai tanári végzettségűek,
 • egyéb főiskolai, egyetemi, tanári diplomával, illetve főiskolai pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt 50 kreditértékű szakterületi előtanulmányt végeztek.

Főbb tárgyak:

Programozási környezetek, A mesterséges intelligencia alapjai, Adatbiztonság az információs társadalomban, Alkalmazói ismeretek, Grafikus szoftverek alkalmazása, Számítástechnikai versenyfeladatok, Programozási nyelvek a közoktatásban, Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása, Az informatika oktatásának tartalmi elemei, Projekt labor, Web-fejlesztés stb.

 

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, B2 komplex (korábban középfokú C) típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mentesülnek a nyelvi követelmények alól azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Napjainkban és így a közoktatásban is az informatika az egyik legfontosabb tantárgy. Az informatikatanári diplomával való elhelyezkedés esélye/lehetősége az általános és középiskolákban, illetve egyéb informatikai munkakörök betöltése esetén kiemelkedő.

 

Részletes információk:

Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központ – Felvételi Iroda
Személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Honlap: http://felvi.ektf.hu
Telefonon: 36/520-424 E-mailben: felvi@ektf.hu

 

EKF Matematikai és Informatikai Intézet, 3300 Eger, Leányka út 4.

Tel/fax: (36) 520-486 Az interneten: http://matinf.ektf.hu


 

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY

INFORMATIKATANÁR SZAK

 

Motivációs beszélgetés:

 • A motivációs beszélgetés általános célja:

a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása, valamint

annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel bír a jelenlegi oktatási rendszer főbb elméleti, nevelésfilozófiai és módszertani irányzatairól

milyen átfogó ismeretekkel rendelkezik a mai oktatási rendszer felépítéséről, struktúrájáról és alternatív formáiról

 • A bizottság tájékozódjon a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól, attitűdjeiről
 • A beszélgetés célja még, hogy megállapítsa a jelölt általános tájékozottságát a matematika szakterület egyes kérdésköreiről

Informatika tanár szakon:

 • eddigi oktatási-nevelési tapasztalataik során hogyan tudták alkalmaznia a korábban megszerzett informatikai ismereteiket, különös tekintettel a módszertani sajátosságokra?
 • Milyen új lehetőségeket látnak az informatika oktatása módszertani kultúrájának megújítására figyelembe véve a tantárgy tartalmának dinamikus változását?
 • Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak az informatikatanítás folyamatában a 7-12. osztályban?
 • A motivációs beszélgetés kiterjed a saját iskolai tapasztalataikon túl a jelenlegi társadalmi helyzetből adódó legújabb feladatokra, pl. tehetséggondozásra, hátrányos helyzetűek kezelésére.

Összpontszám:

A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.

A motivációs beszélgetésen maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése × 8) szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.


< Vissza